پیگیری سفارش

جهان مارکت: برای اطلاع دقیق از وضعیت سفارش خود می توانید با مراجعه به سایت پست کد رهگیری که هنگام ثبت سفارشات به شما داده شده است را در کادر سمت چپ سایت وارد کنید و یا با تماس تلفنی با اداره پست منطقه خود و با ارائه کد رهگیری پستی، سفارش خود را رهگیری نمایید.
تعریف وضعیت سفارش:
معلق: سفارش ثبت شده است ولی فروشنده تاکنون اقدامی برای ارسال آن انجام نداده است.
آماده به ارسال: سفارش توسط فروشنده بسته بندی شده است و به زودی به مامور پست تحویل داده می شود.
ارسال شده: توسط پست مبدا به آدرس مقصد ارسال شده است و به زودی تحویل خریدار خواهد شد.
توزیع شده: سفارش به دست خریدار رسیده است.
وصول شده: مبلغ سفارش وصول شده است.
برگشتی: سفارش توسط پست مقصد برگشت شده و تحویل فروشنده شده است.
انصرافی: فروشنده از ارسال سفارش خودداری نموده است.